Diskusprolaps og lignende smerter

Discusprolaps skyldes, at en af de skiver (discus), der ligge mellem rygsøjlens hvirvler revner. Discus kerne er tyktflydende og noget af denne masse siver ud og trykker på de nerver der løber forbi. Prolapsen gør ikke nødvendigt vis ondt i selve ryggen, men kan give mange smerter i nerverne og i de områder som nerven forsyner.

Hvad er diskusprolaps?

Hvis prolapsen sidder i lænden, kan den give smerter og føleforstyrrelser i ballen, mellemkødet, lysken, hoften, låret, læggen og/eller i foden. Nogle mennesker har discusprolaps uden nogensinde, at have mærket til den. Det er typisk fordi prolapsen ikke trykkede ret meget på selve nerven. Andre mennesker kan have prolaps-smerter selvom de ikke har nogen prolaps. De har typisk et tryk på nerven et andet sted i nervens forløb, fx. kan nogle muskler i ballen være så spændte, at det er dem der generer nerven.

Prolapssmerter kan altså være alt fra ingenting, til invaliderende. Discusprolaps kan opstå ved traumer eller tunge løft med de kan også opstå “ud af det blå”.

Jeg har set eksempler på, at nogen har fået en discusprolaps mens de sov og andre, blot ved at række ud efter tandbørsten…

Nogen discusprolapser er vanskelige, at få bugt med. Det er vigtigt, at undersøge kroppen godt igennem for, at finde ud af hvorfor den er opstået. Der vil typisk være noget nedsat bevægelighed, en skævhed eller noget spændt væv, der har generet området i en længere periode og stillet for store krav til den pågældende discus´ bevægelighed og trykaflastning, således den til sidst har måtte give efter. Her er det naturligvis vigtigt, at få arbejdet med de problemer der er den grundliggende årsag til discusprolapsen.